Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

LIMBACH - ČIERNE   SKLÁDKY    ODPADU  v  obci  

zberný dvor v obci

 

 

Zberný dvor separovaného odpadu  je akým - takým odľahčením pre okolité priekopy a vinohrady, kde by asi tie tony bioodpadu, komunálneho a iného odpadu končili.  

Obec Limbach zriadila v roku 2007 verejnú obecnú skládku bioodpadu. Bolo to už v čase keď záhradní kutili roky vyšperkovávali chotár obce svojím odpadom, ktorý im zavadzal vo dvore a nechcelo sa im ho kompostovať. V roku 2010 sa podarilo obci zriadiť zberný dvor, do ktorého obyvatelia obce privážajú bioodpad, pneumatiky, drobný stavebný odpad, plasty. Svoju funkciu plní, aj keď  obec má v pláne  zmeniť jeho  lokalitu a postupne ho dobudovať. Je otvorený v stredu a sobotu. Zvyk je železná košeľa, takže bude trvať ešte zrejme pár rokov, kým sa  o tomto zbernom dvore dozvie aspoň väčšina a nebude jej dosť ďaleko vyvážať odpad až sem.

V čase prevádzky je plocha pre bioodpad  aj  pristavené kontajnery  zaplnené za niekoľko hodín. Obec zabezpečuje jeho pravidelný vývoz. Nachádza sa v priestoroch bývalého vinohradníckeho dvora, vedľa čerpacej stanice Jurki. Drvička bioodpadu je zrejme hudbou ďalekej budúcnosti.

 

 

 

 

Bývalá verejná skládka bioodpadu (2007 - 2010).

TOPlist