Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

LIMBACH - ČIERNE   SKLÁDKY    ODPADU  v  obci  

skládky I.

skládky I.

 

V tejto lokalite sa veľmi často nachádza veľký počet samostatných skládok. Lokalizované sú bezprostredne za  záhradami domov na Ulici Malokarpatská na Machergute. Takto vyzerala skládka na konci Ulice malokarpatská v r. 2009. (odstránená v r.2010)

Skládky sú najviac viditeľné v skorých jarných, v zimných a jesenných mesiacoch. Na jar sa začínajú zväčšovať. Ich obsah tvorí väčšinou odpad zo záhrad a niekedy, ako v tomto prípade, pribudne nejaké to vrece so stavebným odpadom alebo stará pračka a pod. Odpad z času na čas zmizne alebo zarastie trávou a potom sa zase objaví.

 

 

 

 

Táto skládka (obr. hore) sa nachádza za trafostanicou. Pôvodne tu pred pár rokmi bola studnička so stromami. Tá bola zničená pri úprave bývalých vinohradov na stavebné pozemky.  Roky je skládka "živená" odpadom zo záhrad a naposledy pribudla kopa kamenia a stavebného odpadu. Začiatkom apríla 2009 bola skládka premiestnená o pár metrov ďalej kvôly výstavbe kanalizácie. Príchodom jari sa opäť začala zväčšovať a hrozivo pribúda stavebný odpad z drobných opráv domov - obklady, dlažba, suť.... (obr. nižšie)

 

Skládku ktosi výrazne zväčšil v lete 2009. Pribudol štrk z čistenia záhradného jazierka a potôčika, množstvo bioodpadu zo zrezanej záhradnej vŕby a ďalší odpad po veĺkom poriadku v záhrade a okolí domu. Bolo sem vyvezených niekoľko fúrikov štrku a kalu. Odvoz odpadu na verejnú skládku alebo zabezpečenie si veľkoobjemového kontajneru bolo nad sily a možnosti jeho pôvodcu. Teraz bude špina zo záhrady svietiť minimálne niekoľko mesiacov, kým ho obecný pracovníci na náklady obce neodpracú, alebo ho bude musieť zlikvidovať vlastník pozemku, alebo tam ostane navždy. 

               

Koncom júla 2009 po rozšírení, vyzerala skládka za trafostanicou za Malokarpatskou ulicou takto:

 Asi po týždni od zverejnenia týchto fotografií na webtránke ktosi skládku nenápadne zakryl zeminou, aby nebolo vidieť aký neporiadok sa tu ukrýva.

Spod vrstvy navozenej zeminy zvedavo "čumí" skrytý špinavý štrk a iný odpad:

 

 V priebehu pár dní pribudli ďalšie kôpky. Osud tohto miesta je podľa kohosi asi určený naveky. 

Na jar 2011 bola skládka trochu zabudnutá (obr. vyššie). Pán Usilovný, ktorý obsiahne fuškami susedov na celej priľahlej ulici si so staveb-

ným odpadom a odpadom zo svojej záhrady (bioodpad, vianočný stromček, inštalačné trubky, odpad z kuchyne,  vysekaná dlažba z verandy,

trámy z altánku, plastové vedro s maltou...) nerobí ťažkú hlavu. Nahádže ho rovno do jamy budúcej kanalizácie, kde kedysi bola spomínaná

 studnička. (obr. nižšie).

 

 

Ďalšia skládka o pár metrov nižšie. Odpad zo záhrady treba predsa niekam "odložiť". Nemôže predsa "smrdieť" pod oknami. Kompostovanie je pre jej pôvodcu neznáma alchýmia.

 

 

 

 

 

 

Skládka za domom na Malokarpatskej ulici  na Machergute je zrejme najväčšou súkromnou "zbierkou" záhradného bioodpadu v Limbachu (obr. nižšie). Rozkladá sa na ploche cca 20 x 10 m. Pôvodca na nej vytrvalo pracuje už niekoľko rokov. Pokiaľ to dovolia technické možnosti tejto webstránky, budú na tomto mieste zverejnené aj videozábery ako túto skládku ktosi nenápadne rozširuje a vláči sem svoj kompostík zo vzorne  upravenej záhradky. Od skládky vedie vychodený chodníček k bráničke...

 

 

Skládka je označená krížikom

V lokalite za trafostanicou sa už viac než rok pripravujú inžinierske siete. Zničené prostredie tu bude určite ešte pár rokov. Investor má zrejme problémy. Neostáva nič len veriť, že nebude len ničiť a že pre životné prostredie Limbašanov niečo urobí.

 

 

Ďalšie skládky sa nachádzajú na okraji bývalých vinohradov. Pre tento  bioodpad sa zrejme nenašlo miesto v krásne upravených záhradách pôvodcov odpadu. A samozrejme nechýbajú všadeprítomné zbytky po jarnom reze viniča, ktoré v celom katastri končia v nejakej priekope alebo sa väčšinou nelegálne spaľujú. 

TOPlist