Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

LIMBACH - ČIERNE   SKLÁDKY    ODPADU  v  obci  

skládky X.-XI.

 

skládky X. Prístup je od štadióna, ďalej po Športovej ulici smerom na Machergut, druhá odbočka do vinohradov vpravo (hneď pred obecnou skládkou bioodpadu treba odbočiť). Ďalej asi 120 metrov - na prvú križovatku vinohradníckych ciest. Skládky sa nachádzajú vpravo - hneď nad križovatkou, vedľa odvodňovacieho kanála, ďalšia vľavo v okolí potôčika, iná vzdialená  30 m.

 

 

Na križovatke, odbočka vľavo vedie k rozsiahlej skládke navozeného stavebného odpadu (suť, navozená zemina z výkopov a zo zemných prác...). Pred skládkou je tabuľa označujúca že ide o súkromný pozemok. Zákon však zakazuje nepovolené skládky aj na súkromných pozemkoch.

  

 

 

 

Na tomto mieste (obr. dole), v okolí križovatky bola zrejme "ubytovňa", pretože všade v okolí sa nachádzajú zbytky z rozbitej unimobunky a iný "spotrebný" materiál.

V

 

  < Asi 3 metre od odvodňovacieho kanála, ktorý tečie z vinohradov sa nachádzala niekoľko rokov  plastový barel plný použitého oleja

   <  Zbytok unimobunky bol rozhádzaný v blízkom potoku.

 

 

 

 

Za križovatkou je vedľa cesty ďalšia skládka (bioodpad, staré pneumatiky, plechový barel so sklenenými a PET fľašami).

    V

   

 

skládka XI.   Najodpornejšia   a   najrozsiahlejšia  skládka 

                                                                     

                                                                       TREBA   VIDIEŤ   !!! 

 

Prístup k nej je po tej iste vinohradníckej ceste ako k predchádzajúcim skládkam X..  Za spomínanou križovatkou so skládkami X. treba pokračovať ďalej ešte asi 250 metrov hore do vinohradov. V mieste, kde cesta odbočuje vpravo pod vodnou priepusťou popod cestu je v hlbšej priekope nahádzané veľké množstvo stavebného odpadu, kovového šrotu, zmesového komunálneho odpadu (plné igelitové vrecia, sklenené, PET fľaše...). Skládka sa tu hromadí zrejme už dlhšiu dobu, lebo je dosť rozsiahla a zarastená. Postupne zanáša vodný tok z priľahlých lúk a vinohradov. 

   

 

Týmto odvodňovacím kanálom za pár mesiacov asi ťažko pretečie nejaká voda z okolitých pozemkov.

 

 

 

Do tejto hroznej jamy niekto neustále odhadzuje plné igelitové vrecia plné komunálneho odpadu. Podobné sú občas vidieť vo dvore neďalekej "chaty".    

V

  

 

 

TOPlist