Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

LIMBACH - ČIERNE   SKLÁDKY    ODPADU  v  obci  

skládky IV.-IX.

 

skládky IVNiekoľko skládok nachádzajúcich sa na konci Ulice SNP a v poraste bývalých vinohradov. Sú rozmiestnené na väčšej ploche. Pôvodne tu končili vrecia plné komunálneho odpadu, ktorý sa zrejme už nezmestil do zberných nádob. Donedávna sa tu systémom "Malá kopa pýta viac" ešte okrem množstva bioodpadu hromadilo vedľa hrdazvejúcej nepoužívanej maringotky niekoľko rokov množstvo betónových stĺpikov z byvalých vinohradov a stavebného odpadu z blízkych stavieb. Skládky z  obrázkov nižšie sú úž zlikvidované. Momentálne v tejto lokalite prebieha stavba komunikácie pre budúcu výstavbu rodinných domov, takže možno predpokladať ďalšie znečisťovanie okolia, čo možno vidieť v okolí maringotiek stavbárov. Vo večerných hodinách tu smerujú vŕzgajúcej fúriky plné odpadu z okolitých domov.  

 

 

                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skládky V. Dve skládky bioodpadu za domom na Ulici Podlesnej. Keď začínajú byť priveľké pôvodca ich zapáli, aby bolo zase dosť miesta pre ďalší odpad z pekne upravených záhrad.

 

     

Ďalšia skládka v tejto lokalite sa nachádza za cintorínom na pravej strane cesty do chatovej osady Suchý vrch. Navážaný bioodpad a stavebný odpad sa povaľuje hneď vedľa potoka. V susedstve obrovskej kopy burinou zarastenej zeminy zo stavebných úprav, ktorá sa tu hrbí už tarmer 2 roky. Nikomu neprekáža. Zrejme je to starouhorský spôsob spevňovania brehov potoka.

 

Okolie neďalekého burinou obrasteného jazierka pod chatovou osadou je obložené prázdnymi PET fľašami, odpadom po opekačkách, pneumatikami a iným odpadom. Evidentne sa nikto o toto miesto nestará.

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skládky VI.   Skládky pozdĺž  vinohradníckej cesty (predĺžená Podlesná ulica). Stavebným odpadom a bioodpadom tu bol sústavne - niekoľko rokov - zanášaný odvodňovací kanál. Túto časť Limbachu "zachránila" pred  ďalšími skládkami rozsiahla výstavba. Nezostáva nič len veriť, že sa skládky neobjavia znovu, tentoraz za novostavbami.

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

skládky VII.  Skupinka skládok na križovatke vinohradníckych ciest (predĺžená Podlesná ulica a cesty vedúcej od modrých potravín (oproti pošte) na Ulici SNP. Vyššie nad križovatkou sa nachádzali 2 kopy vyvezených starých tehál a zbytky po zemných prácach nejakého staviteľa-ochotníka. Všade po okolí sa povaľovali zbytky po jarných rezoch viniča, ktoré zrejme čakajú na spopolnenie. Neďaleko, pri vstupe do vinohradov trčala hrdzavá tabuľka s výstrahou, že vyvážanie odpadov sa trestá pokutov. Už asi od zúfalosti rezignovala a nikto ju nebral vážne. Nebyť novej výstavby asi by tu skládky hyzdili okolie ďalších pár nekonečných rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skládky VIII.  Skládky za bývalým dvorom vinohradníckeho družstva Limbach (pozdĺž vnohradníckej cesty). Prístup bol od modrých potravín na Ulici SNP, hneď prvou odbočkou vľavo a ešte 80 m. Nachádzala sa tu taká domáca všehochuť (starý nábytok, pneumatiky, komunálny odpad, nepotrebné veci, šatstvo...) a postupne pribúdal bioodpad. 

  

Skládky boli čiastočne zlikvidované v r. 2009. Časť z nich bola zatiaľ len zhrnutá na jednu veľkú kopu. Veľký priestor v okolí láka pre ďalšie hromadenie odpadu. V najbližšom čase sa tu má začať s výstavbou.

 

          

Začiatkom r. 2011 bol stav ako na obrázkoch nižšie. No coment.

skládka IXTáto skládka sa nachádzala na voľnej ploche vedľa Potočnej ulice pri križovatke, ktorá je pred vstupom do relax centra Gaudium. Pôvodne tu roky trčala stará zničená maringotka a kopy stavebného odpadu  V minulom roku sem ktosi vyviezol svoju starú kuchyňu a obývačku. ...aj s posledným kuchynským odpadom. Začiatkom roku 2009 bola skládka zlikvidovaná. Ako dlho bude tento pozemok "nevyužitý" nevedno.  

 

 

 

TOPlist