Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

LIMBACH - ČIERNE   SKLÁDKY    ODPADU  v  obci  

skládky II.-III.

skládka II.  

 

 

Skládka stavebného odpadu v časti Machergut II. Predchádzajúci starosta Hrašna dal Obvodnému úradu ŽP prísľub na odtránenie skládky pri budovaní komunikácií pre túto časť obce. Samozrejme zostalo len pri slovách. Strešná krytina skončila zčasti zahrabané pod novou komunikáciou a časť trčí naďalej z rákosia.  Aj takto sa likvidujú odpady (na Slovensku). 

 

 

 

 

skládky III.  Do februára roku 2009 sa na rohu ulíc Športová a Gaštanová nachádzala, na rokmi odpadom zanášananom súkromnom pozemku, rozsiahla skládka - kopy nahádzaných panelov, tehál, kamenia a iný stavebný materiál a samozrejme často pribúdajúci bioodpad (konáre, kôpky pokosenej trávy z kosačiek, suché lístie...). Celý pozemok bol zanedbaný a zarastený burinou -  rovno pod oknami okolitých rodinných domov.

   

 

  Koncom februára 2009 bola skládka na náklady obce zlikvidovaná. Pozemok je už čiastočne oplotený, zbytok skládky sa nachádza v jeho spodnej časti. Možno len dúfať, že ju časom nahradí upravená zelená plocha. 

TOPlist