Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

LIMBACH - ČIERNE   SKLÁDKY    ODPADU  v  obci  

Úvod

 

 

"Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení,
že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné." Edmund Burke

 

Vitajte !

Nachádzate sa na nezávislej stránke  www.limbach.wbl.sk , ktorej zámerom je priebežne monitorovať 

nelegálne skládky odpadu v obci Limbach (okres Pezinok) a okolí.

    Niektoré sú skryté, nepovšimnuté, zabudnuté a viditeľné len keď prechádzate náhodou okolo. Iné sú nápadné, ale napriek tomu "neviditeľné" pre tých, ktorí ich vytvoria, alebo boli málo dôležité pre tých, ktorí si ich všímať v minulosti mali a nič proti ich pôvodcom nepodnikli. Jednu vec majú ale spoločnú -  sú nelegálne, ľudovo povedané "čierne".

      V ostatných  5 rokoch niekoľko desiatok týchto skládok obopínalo v 18 lokalitách malokarpatskú dedinku Limbach ako hrdzavý náhrdelník. V širšom okolí obce sa nachádza ďalších cca 10 skládok. Počet a rozsah skládok neúnavne stúpa a ich "samomnoženie a samozväčšovanie" ( nevedno kto je ich pôvodcom) nevie zatiaľ zastaviť ani obec ani štát. Najčastejšie sa nachádzajú na súkromných, neoplotených a zanedbaných pozemkoch. Zrejme si ich pôvodcovia mylne myslia, že na súkromnom to nie je zakázané. Ničia životné prostredie a esteticky znehodnocujú okolie vinohradníckej obce Limbach, ktorá má ambície byť turisticky príťažlivejšia.  

       Ťažko si možno predstaviť, že by všetci Limbašania začali vyvážať za svoje ploty, na verejné priestranstvá, do vinohradov, humien komunálny odpad z domácností, stavebný alebo biologický odpad zo svojich záhrad a pozemkov. Bola by to zrejme menšia lokálna ekologická katastrofa, kedže sa v Limbachu nachádza približne osemsto rodinnych domov a 2-3 tisíc obyvateľov (spolu s neregistrovanými). Rozpočet obce (rozumej dane jej občanov) by zakrátko padol z väčšej časti na neustálu likvidáciu čiernych skládok, ktoré obec povinne odstraňuje na základe zákona o odpadoch.
        Neostáva nič len veriť, že k niečomu takému  v najbližšej dobe nepríde. Ako sa však na súčasný stav majú pozerať tí slušní Limbašania, ktorí platia dane  a tieto skládky nevytvárajú, ukladajú odpad do veľkoobjemových kontajnerov, alebo do obecného zberného dvora, alebo bioodpad kompostujú pre vlastný úžitok vo svojej záhrade. Je to pre nich asi dosť blbý pocit, lebo aj oni sa nakoniec budú musieť na likvidaciu špiny v okolí Limbachu poskladať svojimi daňami, ktoré by inak mohli byť obcou investované na zlepšenie infraštruktúry alebo do skrášlenia obce. Verejné peniaze majú slúžiť všetkým, nielen niekoľkým bezohľadným jednotlivcom, ktorí sa spoliehajú na to, že ich ktosi bude "sponzorovať" a že ich odpad kamsi zmizne.
          
        Nebuďte ľahostajní voči svojmu okoliu ! Keby sa Pezinčania nepostavili moci štátnych úradníkov a drzosti akéhosi zbohatlika,dnes by pezinská skládka hyzdila mesto a pomaličky – nenápadne zapĺňaná po rokoch, kontaminovala životné prostredie v meste aj v jeho okolí.

      

     

 Viac k  "akcia z r. 2009" klikni na:   www.limbach.wbl.sk/skladky_I.html

       

 

 

Takto vzniká čierna skládka vo veľkom:

                                                             

Pôvodcovi skládky bola obcou v priestupkovom konaní uložená pokuta vo výške 166 €.

 

TOP  limbašských  čiernych  skládok: 

                        1.     skládka  XI.         /  klik na:   www.limbach.wbl.sk/skladky_XXI_.html

                        2.     skládky  X.          /  klik na:   http://www.limbach.wbl.sk/skladky_XXI_.html

                        3.     skládka  VIII.       /  klik na:   http://www.limbach.wbl.sk/skladky-IV-IX.html

 

 Čierne skládky zlikvidované do marca 2009:

                                skládky    III., IV., VI., VII., časť VIII.,

                                skládky    IX., XIV., XVI., XVII.,

 

 

Na mape Limbachu sú červenými  •  bodmi označené " fungujúce " čierne skládky, zelenými bodmi zlikvidované skládky. Písmenami ZD je označený zberný dvor separovaného odpadu.

 
 

Cesta na Slnečné údolie-chatová osada Leitne

 

 

      Skládky z rokov 2008 - 2011 sú na obrázku  vyznačené v 19  lokalitách  I. - XIX. (v niektorých lokalitách sa nachádza alebo nachádzalo aj viac skládok). Ich počet sa priebežne mení. Potešiteľné je, že skládky nielen vznikajú, ale aj miznú.  Začiatkom roka 2009  boli zlikvidované skládky v lokalitách VI.,VII.,VIII. vďaka prebiehajúcej výstavbe rodinných domov. Napriek tomu je ich počet alarmujúci.  Do zberného dvora separovaného odpadu  obyvatelia obce prinášajú biologicky rozložiteľný odpadu (bioodpad), pneumatíky,drobný stavebný odpad., plasty, (bandasky, vedrá,vaničky...). Bol zriadený obcou v roku 2010 a nahradil už nevyhovujúcu verejnú skládku za materskou škôlkou. Pravidelne je udržiavaná a vyvážaná. Obyvatelia obce si postupne začínajú zvykať voziť bez rizika pokuty odpad zo záhrad do tohto jediného zberného dvora.  Zvyšok "pohodlných" svojím komunálnym a stavebným odpadom ničí bezohľadne okolie obce Limbach ( viď ďalšie sekcie tejto webstránky).

   Začiatkom roka 2009 boli odstránené skládky v lokalitách  III., IX., XVI.. Žiaľ,  väčšinou  boli odstránené len vďaka mohutnej individuálnej výstavbe. Buldozéry pri likvidácii starých vinohradov,väčšinou nechcene a náhodne odstránili (zahrabali?) aj skládky. Obecný úrad dal odstrániť jedine dve menšie skládky IX. a XII. (ta  opäť "funguje"  od r. 2010) Je to však žalostne málo pri toľkom množstve odpadu, ktorý sa v Limbachu a okolí nachádza. Podľa zákona o odpadoch je obec povinná skládky, pri ktorých nebol zistený ich pôvodca, odstrániť.  Novozvolená starostka obce už niekoľkrát apelovala na obyvateľov, aby neboli ľahostajní voči svojmu okoliu, v ktorom denne žijú, nevytvárali skládky a všímali si, kto skládky vytvára. Žiaľ, ak nie je zistený ich pôvodca, je ich odstranenie financované z obecného rozpočtu - z daní obyvateľov Limbachu. Starostka Limbachu PaeDr. Anna Hrustičová o tomto probléme verejne píše, hovorí a koná. Či v budúcnosti bude obec čistejšia a bez čiernych skládok, bude ale záležať hlavne od prístupu občanov. Zmeniť ich správanie potrvá ešte dlhý čas. Je to však asi jediné riešenie.        

   

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Vaše názory, skúsenosti a námety na:  limbach.wbl@atlas.sk

TOPlist